งานอดิเรกช่วยพัฒนาสมอง

เราทุกคนมักจะมีช่วงเวลาที่เคร่งเครียดคือช่วงเวลาเรียนหรือเวลาทำงานนั่นเอง มนุษย์เรามักทำงานกันเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนที่เหลือในชีวิตประจำวันนั้นจะเป็นเวลาพักผ่อนนั่นเอง ซึ่งเวลาพักผ่อนที่เหลือตรงนี้เราสามารถสร้างการเรียนรู้และพัฒนาสมองโดยไม่ปล่อยให้เวลาเปล่าประโยชน์ได้

กิจกรรมต่างๆ นั้นช่วยพัฒนาทักษะและสติปัญญาของมนุษย์ รวมไปถึงร่างกายด้วย เช่น การออกกำลังกายทุกชนิดก็จัดว่าเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเติบโตแข็งแรง หรือแม้แต่การการทำกิจกรรม พบปะพูดคุย สังสรรค์ ก็ถือเป็นการพัฒนาทางด้านอารมณ์ที่ดีอีกอย่างหนึ่ง เล่นบอล และการพัฒนาที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพัฒนาสมองที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

การเล่นดนตรี
การเล่นดนตรีช่วยเสริมสร้างารพัฒนาสมองที่ดีอีกอย่างหนึ่ง โดยจากงานวิจัยได้กล่าวว่าดนตรีนั้นสามารถกระตุ้นสมองของมนุษย์ได้ดี และช่วยเพิ่มการจดจำในสมองมากขึ้น รวมไปถึงการฝึกให้มีความอดทนพยายาม ความทุ่มเทเพื่อให้เล่นดนตรีได้ชำนาญขึ้น เป็นผลพลอยได้ที่ทำให้สมาธิดีขึ้นด้วยนั่นเอง

อ่านหนังสือ
การอ่านหนังสือก็เป็นตัวการันตีถึงความรู้ที่สมองจะได้รับอยู่แล้ว ซึ่งการอ่านหนังสือในยามว่างเป็นงานอดิเรกที่คุ้มค่าที่สุด ช่วยพัฒนาความรู้ของสมอง ช่วยบริหารสมองให้จดจำ เล่นบอล เสริมสร้างภาวะการเรียนรู้ที่ดี ฝึกสมาธิและจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

นั่งสมาธิ
การนั่งสมาธิถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกชนิดหนึ่ง เป็นการที่ทำให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ช่วยให้มีสติและสมาธิ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและใจเย็นมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของสมอง การจดจำ และการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

เรียนรู้ภาษาที่สาม
การเรียนภาษามีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้านการวิเคราะห์ของสมอง เพราะสมองต้องเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์และทำความรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ เป็นการท้าทายเพิ่มรอยหยักสมองได้อย่างดี อีกทั้งยังทำให้เป็นคนที่สามารถวางแผนหรือแก้ปัญหาต่างๆ เล่นบอล และตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *