โรงเรียนสุดประหลาดที่มีอยู่จริงบนโลก

โรงเรียน ถือเป็นสถานที่สำคัญต่อกำลังของชาติทั่วโลก โรงเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการของเด็กๆ ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านทักษะการเรียนการสอน ทักษะความสามารถต่างๆ รวมไปถึงทักษะทางอารมณ์ การเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ สั่งสอนให้เด็กที่พึ่งเกิดที่ด้อยประสบการณ์ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดี

การเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีความเหมือนกันที่หลักสูตรการเรียนการสอน แต่ก็มีแตกต่างกันในการเรียนการสอนอยู่บ้างสำหรับบางประเทศ คาสิโน และมักมีการสอดแทรกความรู้ การให้แง่คิดแก่เด็กๆ ที่หลากหลายแตกต่างกันจากครูผู้สอน เพื่อคาดหวังให้เห็นการพัฒนาและการเติบโตของเด็กจากการเลือกเรียนและฝากฝังบุตรหลานไว้กับสถาบันต่างๆ จากผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั่นเอง

โรงเรียนทุกๆ โรงเรียนนั้นก็มักจะมีความคล้ายคลึงกันทุกที่ แต่ต่างจากโรงเรียนที่จะมานำเสนอกันในครั้งนี้ ที่แปลกแหวกแนว พิลึกไม่เหมือนทั่วไป ซึ่งต้องขอบอกว่ามีอยู่จริงบนโลก

โรงเรียนบนเรือ
โรงเรียนบนเรือนี้อยู่ที่ประเทศบังกลาเทศ เหตุที่มีการเรียนการสอนบนเรือนั้นเนื่องจากประเทศนี้มีเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่เป็นประจำ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาจนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ ทางองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อว่า Swanirvar Sangstha จึงได้จัดตั้งโรงเรียนเรือขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คาสิโน

โรงเรียน Harvey Milk
โรงเรียนมัธยมแห่งนี้ก่อตั้งในปี 1985 ซึ่งโรงเรียนนี้มีการเรียนการสอนเหมือนโรเรียนอื่นๆ ทั่วไปตามปกติ แต่มีความพิเศษคือ มีการรับนักเรียนที่เป็น เพศทางเลือก เลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล ก็สามารถเรียนที่โรงเรียนนี้ได้

โรงเรียน Trabajo Ya
โรงเรียนจากประเทศสเปนที่มีการเรียนการสอนที่แปลก เพราะมีหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับโสเภณี เพราะในประเทศสเปนโสเภณีเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย

โรงเรียนเวทมนตร์ คาสิโน
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย มีการจัดการเรียนการสอนกว่า 16 หลักสูตร เช่น หลักสูตรการทำคทาเวทมนตร์ หลักสูตรสัตว์โลกเวทมนตร์ หลักสูตรปรุงยาและคาถาเวทมนตร์ต่างๆ