Day: October 10, 2018

เรื่องจริงน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ ซึ่งเรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นมีอยู่มากมายหลายแขนง โดยที่วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ สัตว์ สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจไม่แพ้กัน

มากินอาหารเจแบบสุขภาพดีกันเถอะ

ในขณะนี้เรามักจะเห็นตามตลาดหรือข้างถนนที่มีธงสีเหลืองที่แสดงถึงเทศกาลกินเจนั่นเอง เทศกาลกินเจนั้นคือการเลือกทานอาหารที่ปรุงโดยปราศจากการเติมเนื้อสัตว์ทุกชนิดลงในอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์หรือการฆ่าสัตว์ทุกประเภท เช่น งดการใช้น้ำปลา เพราะน้ำปลาทำมาจากปลาไส้ตันนั่นเอง หรือการใช้โปรตีนแทนการใช้เนื้อสัตว์โดยตรง ซึ่งเป็นอาหารการกินของชาวจีนที่ถือเป็นช่วงที่ละเว้นการทานเนื้อสัตว์ และในไทยก็มีจำนวนไม่น้อยที่ทานอาหารเจเนื่องจากได้รับวัฒนธรรมจากชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเอง