มากินอาหารเจแบบสุขภาพดีกันเถอะ

ในขณะนี้เรามักจะเห็นตามตลาดหรือข้างถนนที่มีธงสีเหลืองที่แสดงถึงเทศกาลกินเจนั่นเอง เทศกาลกินเจนั้นคือการเลือกทานอาหารที่ปรุงโดยปราศจากการเติมเนื้อสัตว์ทุกชนิดลงในอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์หรือการฆ่าสัตว์ทุกประเภท เช่น งดการใช้น้ำปลา เพราะน้ำปลาทำมาจากปลาไส้ตันนั่นเอง หรือการใช้โปรตีนแทนการใช้เนื้อสัตว์โดยตรง ซึ่งเป็นอาหารการกินของชาวจีนที่ถือเป็นช่วงที่ละเว้นการทานเนื้อสัตว์ และในไทยก็มีจำนวนไม่น้อยที่ทานอาหารเจเนื่องจากได้รับวัฒนธรรมจากชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเอง

เคล็ดรับการทานอาหารให้มีประโยชน์และส่งผลดีต่อร่างกายนั้นคือการทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ อย่างหลากหลายชนิด เลือกทานข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับการทานแป้ง ทานผักและผลไม้เป็นประจำเฉลี่ยวันละ 400 กรัม เลือกทานอาหารโปรตีนที่มีดีไขมันต่ำ รวมไปถึงวิตามินต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย ดื่มนมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันจนเกินไป และอาหารที่มีรสจัด หวานจัด เค็มจัด หรือเผ็ดจัดก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งสิ้น และการรักษาสุขอนามัยที่ดีและงดการดื่มแอลกอฮอล์ Vegus

กินเจแบบสุขภาพดี การกินเจนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะได้ลดการบริโภคไขมันจากเนื้อสัตว์หรือสารตกค้างต่างๆ จากเนื้อสัตว์ แต่หากทานอาหารเจที่มีน้ำมัน มีไขมันสูง ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเช่นกัน Vegus เพราะสุดท้ายแล้วแทนที่ร่างกายจะได้รับผักผลไม้จากการกินเจ กลับต้องได้รับไขมันจากการปรุงอาหารรวมไปถึงโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปอีกด้วย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้คำแนะนำการกินเจแบบสุขภาพดีไว้ดังนี้

  • ควรทานให้ครบ 5 หมู่ทุกมื้อ และทานโปรตีนจากแหล่งทดแทนด้วยโปรตีนจากพืช
  • อาหารทานเล่นควรทานอาหารที่ทำจากถั่ว ซึ่งจะให้โปรตีนและต้องไม่มีรสหวานจนเกินไป
  • ใส่ใจความสะอาดโดยการล้างผักสดผลไม้หรือวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆ ให้สะอาดก่อนนำไปใช้ปรุงอาหาร
  • หลีกเลี่ยงการทานอาหารเจที่มีรสจัด
  • อ่านฉลากก่อนซื้อเพราะเนื้อเทียมที่ใช้ในการปรุงอาหารนั้น ผู้ประกอบการบางรายอาจะใช้แป้งในการทำ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับแต่คาร์โบไฮเดรด ไม่ใช่โปรตีน Vegus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *