อันตรายจากโรคไขมันในเลือดสูง

ภาวะโรคอ้วน เป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายๆ คนต่างกังวล เพราะจะทำให้รูปร่างไม่สวยงาม ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง ทำอะไรก็เชื่องช้าไม่สะดวก และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหนึ่งในปัญหาของภาวะความอ้วนที่อันตรายไม่แพ้กันอีกอย่างหนึ่ง คือ โรคไขมันในเลือดสูง นั่นเอง

โรคไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะหนึ่งที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งอาจเป็นระดับคอเลสเตอรอลสูง หรือระดับไตรกลีเซอร์ไรด์สูงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสามารถสูงได้ทั้งสองชนิด ซึ่งภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดซึ้งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ไขมันในเลือดมีหลายชนิด แต่ที่สำคัญได้แก่คอเลสเตอรอล โดยร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองและอีกส่วนหนึ่งได้รับจากอาหารที่ทาน เว็บเวกัส 168 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองชนิด ดังนี้

  1. คอเลสเตอรอลชนิดอันตรายหรือ แอลดีแอลคอเลสเตอรอล ถ้ามีระดับสูงเกินไปจะไปสะสมอยู่ด้านในหลอดเลือดแดงทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง ตีบหรืออุดตัน
  2. คอเลสเตอรอลชนิดดี เอชดีแอล คอเลสเตอรอล เป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่มีประโยนช์ทำหน้าที่นำคอเลสเตอรอลที่เหลือไปทำลายที่ตับ ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลชนิดดังกล่าวนี้สูงจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งโดยไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง และได้รับจากอาหารทำให้หลอดเลือดอุดตันได้ ซึ่งสาเหตุของการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงมักเกิดจากสองปัจจัยคือ 1.ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ 2.ทานอาหารที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูง หรืออาหารที่ให้พลังงานแคลลอรี่มากเกินความจำเป็นต่อร่างกาย
  3. โรคหรือการใช้ยาบางชนิด เช่นต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ โรคเบาหวาน โรคไต ยาขับปัสวะ หรือยาสเตียรอยด์ เป็นต้น เว็บเวกัส 168
  4. การดื่มสุรา หากดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นประจำจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายมีปริมาณสูง
  5. ขาดการออกกำลังกาย หากขาดการออกกำลังกายจะเกิดอันตรายจากภาวะไขมันในเลือดสูง เมื่อระดับไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง ตีบ และอุดตัน ส่งผลทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เว็บเวกัส 168 โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวาย หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาตีบตัน ตับอ่อนอักเสบเป็นต้น