Day: December 3, 2018

แก้ไขการนอนไม่หลับด้วยวิธีการง่ายๆ

การนอนหลับ เป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องสำหรับมนุษย์ทุกคนหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิต เพราะการนอนหลับจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน ระบบต่างๆ ของร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่ ฮอร์โมนการเจริญเติบโตต่างๆ จะช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง หากไม่มีการพักผ่อนร่างกายจะไม่ได้ซ่อมแซมอย่างเต็มที่ และจะเกิดอาการเมื่อยล้าทั้งร่างกายและสมอง ส่งผลให้การทำงานหรือกิจวัตรประจำวันเป็นไปอย่างลำบาก อาจเกิดการง่วงนอน หรือไม่มีเรี่ยวแรงและความคิดในการทำงานได้ ดังนั้นการนอนหลับจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน