แค่เดินบ่อยๆ สุขภาพดีแน่นอน

การเดิน เป็นการออกกําลังกายที่ทำได้ง่ายที่สุด โดยทุกคนสามารถทําได้ตลอดเวลา หรือไม่ว่าจะเป็นวัยไหนๆ ก็สามารถเดินได้ โดยไม่มีอาการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงใดๆ เหมือนกับการออกกำลังกายชนิดอื่นๆ เพียงแค่เดินให้ถูกวิธี โดยจะมาดูกันว่าประโยชน์จากการเดิน ง่ายๆ ที่สามารถทำได้ในทุกๆ วันนั้นจะให้ผลดีต่อร่างกายของเรามากน้อยแค่ไหน

เมื่อเดิน 12,000 – 15,000 ก้าว ต่อวัน จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว เพราะมีส่วนทําให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้น สมัคร บา คา ร่า ออนไลน์ น้ำหนักตัวจึงลดลงและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ

เมื่อเดิน 9,900 – 10,000 ก้าว ต่อวัน และ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ในความเร็ว ที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น เป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิก จะช่วยให้การทํางานของหัวใจและปอดดีขึ้น ซึ่งอวัยวะทั้ง 2 นี้มีความสําคัญต่อเซลล์ต่างๆ ทุกส่วนของร่างกาย จําเป็นที่จะต้องได้รับเลือด ที่มีการนําเอาออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา สมัคร บา คา ร่า ออนไลน์ ซึ่งการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด และไม่มียาตัวใดเทียบเท่าได้

เมื่อเดิน 9,900 – 10,000 ก้าว ต่อวัน หรือ 70,000 ก้าว ต่อสัปดาห์ จะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูง เมื่อร่างกายเราแข็งแรง มีน้ำหนักที่สัมพันธ์กับส่วนสูง มีการเผาผลาญพลังงานดี จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงก็ลดลง หรือในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันก็จะสามารถควบคุมความดันได้ดีขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ออกกําลังกาย

เมื่อเดิน 9,900 – 10,000 ก้าว ต่อวัน หรือ 70,000 ก้าว ต่อสัปดาห์ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สมัคร บา คา ร่า ออนไลน์ การเดินจะช่วยให้คนปกติเป็นเบาหวานได้ยาก ส่วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วนั้น จะทําให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ง่ายขึ้น ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินลดลง พบว่าการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้อินซูลินทํางานดีขึ้น ทำให้ร่างกายสามารถนําน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้น ทำให้การควบคุมเบาหวานเป็นไปได้อย่างดี