ขสมก. เตรียมออกบัตรรถเมล์รายสัปดาห์และรายเดือน เพิ่มทางเลือกแก่ผู้ใช้งาน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วางแผนที่จะขึ้นราคาค่าโดยสารรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้ตรงกับราคาตั๋วรายวันหลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารกระตุ้นให้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 20%

ในขณะเดียวกันจำนวนรถบัสโดยสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ รองผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกล่าวว่า จำนวนผู้โดยสารรถประจำทางยังคงอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านต่อวัน หลังจากที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพิ่มอัตราค่าโดยสารรถโดยสารในวันที่ 22 เมษายน ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจำนวนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 20% เพราะสามารถประหยัดค่าเดินทางได้อย่างน้อย 30% vegus168

รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพระบุว่าจำเป็นต้องเพิ่มราคาตั๋วล่วงหน้าเพื่อรักษาอัตราค่าโดยสารของตั๋วรายวันและตั๋วล่วงหน้าไว้ที่ 30% ก่อนเพิ่มราคาตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือนล่วงหน้าอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 60 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีรถประจำทางประมาณ 3,000 คัน vegus168 รถโดยสารปรับอากาศ 1,520 คัน และรถปรับอากาศปรับอากาศ 1,400 คัน โดยประมาณ 70% ของผู้โดยสาร หรือประมาณ 900,000 คน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระบุว่าได้ปรับราคาตั๋วโดยสารรายสัปดาห์สำหรับรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศจาก 100 บาทเป็น 120 บาทตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนถึง 21 เมษายน 2563 หลังจากนั้นราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น 150 บาท ราคาตั๋วโดยสารรายสัปดาห์สำหรับรถโดยสารปรับอากาศเพิ่มขึ้นจาก 200 บาทเป็น 255 บาทในปีแรก และจะเพิ่มเป็น 270 บาทในเดือนเมษายน 2563 ราคาตั๋วรายเดือนสำหรับรถโดยสารปรับอากาศโดยไม่ต้องเพิ่มขึ้นจาก 400 บาทเป็น 480 บาทและจะเป็น เพิ่มขึ้นเป็น 600 บาทในเดือนเมษายน 2563

ในขณะที่ราคาตั๋วโดยสารรายเดือนสำหรับรถโดยสารปรับอากาศเพิ่มขึ้นจาก 800 บาทเป็น 1,020 บาทและจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 1,080 บาทในเดือนเมษายน 2563 เธอกล่าว vegus168 ผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือนสามารถนั่งรถโดยสารหลายเที่ยวในแต่ละวัน ประยูรกล่าวว่าราคาตั๋วรายเดือนสำหรับนักเรียนจะไม่เพิ่มขึ้นจาก 135 บาทสำหรับรถโดยสารปรับอากาศและ 270 บาทสำหรับรถโดยสารปรับอากาศสำหรับนักเรียนชั้น 9 และต่ำกว่าหรือ 270 บาทและ 540 บาทตามลำดับสำหรับนักเรียนชั้น 10