ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบลูกหนี้ โดยลดอัตรานำส่งเงินสมทบกองทุน

นายปรีดี ดาวฉาย

กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนกลไกภาครัฐเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าเบิกเกินบัญชี (MOR) และดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าทั่วไป (MRR) ทันทีอีก 0.40% มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.เป็นต้นไป หลังจากที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 ทำให้อัตราดอกเบี้ย MLR ปรับลดมาอยู่ที่ระดับ 5.60% ดอกเบี้ย MOR และ MRR ปรับลดมาอยู่ที่ระดับ 6.22% และ 6.10% ตามลำดับ

ขณะที่นายอาทิตย์ นันทวิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาสิ้นสุดได้ และเพื่อตอบสนองนโยบายของ ธปท.ที่ได้ปรับลดอัตรานำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ ธนาคารจึงประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบภาระต้นทุนดอกเบี้ยของลูกค้าโดยเร่งด่วน โดยได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพิ่มเติม 0.40% โดย MLR ปรับลดลงจาก 5.775% เป็น 5.375% MOR ปรับลดลงจาก 6.495% เป็น 6.095% และ MRR ปรับลดลงจาก 6.745% เป็น 6.345% มีผล 10 เม.ย.เป็นต้นไป

ด้านนายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 3 ประเภทลง 0.40% ทั้ง MLR, MOR และ MRR มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.เป็นต้นไป “การปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและประชาชนในเรื่องการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนการดำเนินธุรกิจและลดภาระของประชาชน เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ก็ปรับลดดอกเบี้ยเช่นกัน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงอย่างละ 0.40% ต่อปี โดย MLR เหลืออัตรา 5.375% ต่อปี MOR เหลืออัตรา 6.220% ต่อปี และ MRR เหลืออัตรา 6.345% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายเซอิจิโระ อาคิตะ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรีปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR 0.40% มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นดังนี้ MLR ปรับลดลงจาก 6.23% เป็น 5.83% MOR ปรับลดลงจาก 6.70% เป็น 6.30% และ MRR ปรับลดลงจาก 6.70% เป็น 6.30%

นายปิติ ตัณฑเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี กล่าวว่า ทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR 0.40% มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.ส่งผลให้ MLR จาก 6.65% เหลือ 6.25% MOR จาก 6.675% เหลือ 6.275% และ MRR จาก 7.03 เหลือ 6.63%

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกตัวลง 0.40% โดย MLR ลงจาก 6.75% เหลือ 6.35% ต่อปี MOR ลงจาก 7.25% เหลือ 6.85% ต่อปี และ MRR จาก 7.75% ต่อปีเหลือ 7.35% ต่อปี มีผล 10 เม.ย.เป็นต้นไป.