บาคาร่า ออนไลน์ คือ

เศรษฐกิจไทยกับความไม่แน่นอนทางการเมือง

ความเสี่ยงภายนอกอาจลดลงหลังจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนลดลง แต่ความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศไทยอาจเพิ่มขึ้น นักเศรษฐศาสตร์เตือนขณะที่นักวิเคราะห์หุ้นแนะนำให้นักลงทุนกลับไปสู่พื้นฐานโดยกระจายพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน