มวย

ยืดหยุ่นความคิดและจิตใจเพื่อชีวิตที่เป็นสุข

คุณอยากรู้ว่าความลับของในการใช้ชีวิตหรือไม่ คนเรานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องรังเกียจเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการเกิดขึ้น สิ่งง่ายๆ ที่เราทุกคนต้องนึกถึง คือ การที่ยอมรับอย่างลึกซึ้งไม่ต่อต้านและเสนอความเป็นไปได้ของสันติภาพที่ลึกซึ้ง หากคุณไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้และไม่มีอะไรมารบกวน มันเป็นจุดจบของละครอารมณ์ความเครียดและความทุกข์ทรมานทุกประเภท