vegus 168 สมัคร

ชาวเชียงใหม่ประท้วงปัญหาหมอกควันที่ไม่ได้รับการแก้ไข

ท้องฟ้าของทางฝั่งภาคเหนือของไทยยังคงปกคลุมไปด้วยหมอกควันและฝุ่นจากวิกฤตการณ์ PM2.5 โดยสิ่งหนึ่งที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนคือรัฐบาลจังหวัดและรัฐบาลกลางไม่สามารถปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้เพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องมาจากทุกภาคส่วนอีกด้วย

ปารีส สิงคโปร์ และฮ่องกง ขึ้นอันดับเมืองที่ค่าครอชีพสูง

สิงโตทะเล ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศสิงคโปร์ที่ฉายด้วยแสงไฟในช่วงพรีวิวของงาน i Light Singapore festival โดยปารีสได้ไต่ขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆ ของเมืองที่มีค่ามากที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติที่เทียบเคียงไม่แพ้กับสิงคโปร์และฮ่องกงตามผลสำรวจหลังจากที่เมืองหลวงของเวเนซุเอลาที่ถูกทำลายจากวิกฤติการอยู่ในขณะนี้