Vegus

เขตการค้าเสรีกัมพูชาและสหภาพเศรษฐกิจเอเชียที่กระจายตลาดส่งออก

เมื่อรัฐบาลย้ายไปทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจสหภาพเอเชีย ธุรกิจในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและข้าวคาดหวังว่าเส้นทางการค้าใหม่จะทำให้ตลาดส่งออกของกัมพูชานั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

มากินอาหารเจแบบสุขภาพดีกันเถอะ

ในขณะนี้เรามักจะเห็นตามตลาดหรือข้างถนนที่มีธงสีเหลืองที่แสดงถึงเทศกาลกินเจนั่นเอง เทศกาลกินเจนั้นคือการเลือกทานอาหารที่ปรุงโดยปราศจากการเติมเนื้อสัตว์ทุกชนิดลงในอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์หรือการฆ่าสัตว์ทุกประเภท เช่น งดการใช้น้ำปลา เพราะน้ำปลาทำมาจากปลาไส้ตันนั่นเอง หรือการใช้โปรตีนแทนการใช้เนื้อสัตว์โดยตรง ซึ่งเป็นอาหารการกินของชาวจีนที่ถือเป็นช่วงที่ละเว้นการทานเนื้อสัตว์ และในไทยก็มีจำนวนไม่น้อยที่ทานอาหารเจเนื่องจากได้รับวัฒนธรรมจากชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเอง