การกีฬา

ผู้ว่าการกีฬา เตรียมยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาในภูมิภาค

กงศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ได้ยืนยันความมุ่งมั่นของเขาในการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของประเทศสู่มาตรฐานสากล